TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 01 октомври 2022 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Правилник за работа на ОС и декларации
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ОС И ДЕКЛАРАЦИИ

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Търговище

Приложение 1

Публикувани на 23.12.2020 г.


Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 2019 - 2023 г., свален в архив на 23.12.2020 г.

Публикуван на 02.12.2019 г.


 

 Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 2015 - 2019 г.

 Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет  2011-2015 г

 Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет  2007-2011 г.

 

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Oбщински съвет -  Tърговище, публикувани на 19 ноември 2018 година

  

РЕГИСТЪР

на подадените ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ по чл. 12, т. 1  - по смисъла на чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

РЕГИСТЪР

на подадените ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЧАСТНИ ИНТЕРЕСИ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 РЕГИСТЪР 

 на подадените ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА -  по чл. 12, т. 3  от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

РЕГИСТЪР

на подадените ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЧАСТЕН ИНТЕРЕС ПО КОНКРЕТЕН ПОВОД  по чл. 12, т. 4  от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към 20.02.2018 г.

Декларации по чл. 12  т. 1 от ЗУПКИ на общински съветници мандат 2015-2019 година

Декларации по чл. 12  т. 2 от ЗУПКИ на общински съветници мандат 2015-2019 година

 Декларации по чл. 12  т. 4 от ЗУПКИ на общински съветници мандат 2015-2019 година

СЪОБЩЕНИЕ по ЗПУКИ

Доклад от заседание на ПК "Законност, контрол на решенията, опазване на обществения ред и установяване на конфликт на интереси" към Общинския съвет в Търговище

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com