TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 01 октомври 2022 / НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ-Каталог на НПО
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

П Р А В И Л А ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНАТА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тези правила уреждат правата, задълженията и условията за взаимодействие и сътрудничество на органите на местно самоуправление с неправителствените организации (НПО) на територията на Община Търговище.
2. Правилата целят обединяване ресурса и усилията на органите на местно самоуправление и НПО в работата по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Търговище 2007-2013 г.; постигане на целите на НПО и мотивиране на гражданите за активно участие в управлението и развитието на Община Търговище.
3. Взаимодействието между органите на местно самоуправление и неправителствените организации се осъществява на принципите, установени със закона и устройствените актове на НПО, като се зачита равнопоставеността на страните, тяхната независимост една от друга и правото им за свободно изразяване на мнение и критични бележки.
4. Взаимодействието обхваща всички сфери на дейността на общинските органи и НПО, като се ограничава единствено от законовите забрани и добрите нрави.
5. Настоящите правила регламентират взаимодействието между органите на местно самоуправление и НПО, които са вписани в Регистъра по т.17.
6. С всички останали НПО Община Търговище взаимодейства на основата на двустранни споразумения за сътрудничество.

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com