TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / КМЕТ-Кметовете на Търговище
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

КМЕТОВЕТЕ НА ГРАД ТЪРГОВИЩЕ

Делата на много поколения са наредили богатата търговищка летопис. Записаното в нея свидетелства за непрекъснат стремеж към напредък и развитие, в крак с най - модерните тенденции на времето. С разбиране на обществения интерес и отговорностите пред бъдещето, още в началото на ХIХ век, българите от възрожденско Търговище създават православна църковна община. Утвърдена е като административно - териториален център с указ №1 от 5.01.1879г. за утвърждаване границите на областите и общини, включени в тях.1878г.
ХРИСТО САМСАРОВ
Роден през 1842 г. в гр.Сливен. Възрожденски учител.

 1878 - януари 1879 г.
МАРКО ГЕОРГИЕВ
Роден през 1848 г. в гр. Търговище.Адвокат и търговец.

 февруари 1879 г.
ДЕЧО ГЕОРГИЕВ
Депутат по право в Учредителното събрание.

 1879 - март 1880 г.
ХРИСТО САМСАРОВ
Роден през 1842 г. в гр.Сливен. Възрожденски учител.

 15 март - октомври 1880 г.
х. ЮРДАН СЛАВОВ
Търговец.

 18 октомври 1880 г. - 16 март 1881 г.
НЕДЕЛЧО МУМДЖИЕВ
Търговец, Депутат. Член на Консервативната партия.

 

17 март 1881 г. - април 1885 г. 

ГЕОРГИ КАРАДЖОВ 
Адвокат. Член на либералната партия

 22 април 1885 г. - януари 1887 г.
ХРИСТО САМСАРОВ
Роден през 1842 г. в гр.Сливен. Възрожденски учител.

 21 януари - декември 1887 г.
ТИТКО ТИТКОВ
Чиновник

 януари - 7 март 1888 г.
х. МИХАИЛ х. РУСЕВ
Търговец.Депутат.

 1888 г.
АТАНАС ДРАГНЕВ
Чиновник

 1889 г. - 1898 г.
МАРКО ГЕОРГИЕВ
Роден през 1848 г. в гр. Търговище.
Адвокат и търговец.

 1899 г. - 1901 г.
МИХАЛ КАЛЕВ
Земеделец и търговец. Член на Либерална партия / Радослависти /.

 3 февруари - 9 април 1901 г.
ТОДОР ШИШМАНОВ
Търговец. Член на Народната партия.

 13 април 1901 - 30 септември 1902 г.
ГЕОРГИ КАРАДЖОВ2 октомври 1902г. - май 1904 г.
ВАСИЛ КАСАБОВ
Касапин и търговец. Член на Прогресивнолибералната парти

 

юни 1904 г.
ЦВЕТАН КРАЧУНОВ
Търговец. Член на Народолибералната / Стамболова / партияюли - август 1904 г.
ТИТКО ТИТКОВ18 август 1904 - февруари 1908 г.
БАНДЮ ДИМИТРОВ
Търговец. Депутат в VII Обикновено народно събрание. Член на Народолибералната /Стамболова / партия

 

1911 г.
ПЕНЮ СТОЯНОВ
Член на Демократическата партиядекември 1913 - 22 ноември 1914 г.
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ
Занаятчия и търговец. Член на Народолибералната /Стамболова / партия25 ноември 1914 - 12 юни 1918 г.
НИКОЛА БОЯДЖИЕВ
Член на Либералната партия6 юли - 3 август 1918 г.
НЕДЮ НЕДЕВ
Търговец. Член на либералната партия3 август 1918 - юли 1919 г.
РАДОСЛАВ ФУРНАДЖИЕВ
Книжар. Член на демократическата партияавгуст 1919 - март 1920 г.
ЮРДАН СТАЙЧЕВ
Инженер28 април 1920 - април 1923 г.
РАДУШ ИВАНОВ
Чиновник. Член на Българския земеделски народен съюз22 април 1923 - 9 януари 1924 г.
ГОСПОДИН ХРИСТОВ
Земеделец. Член на Българския земеделски народен съюз10 януари - 8 април 1924 г.
НЕДЕЛЧО КУЮМДЖИЕВ
Член на демократическата партия9 април - 28 юли 1924 г.
ГЕОРГИ КАСЪРОВ
Запасен полковник. Член на Демократическия сговор28 юли 1924 - юли 1925 г.
ЦВЕТАН КРАЧУНОВ23 юли 1925 - декември 1930 г.
РУСИ ПАНАЙОТОВ
Учител. Член на Демократическата партия3 януари - 11 май 1931 г.
ИЛИЯ ПОПНИКОЛОВ
Запасен офицер. Член на Демократическата партия27 май - 25 юли 1931 г.
ВЛАДИМИР СТОЙМЕНОВ
Търговец. Член на Българската социалдемократическа партия28 юли 1931 - януари 1934 г.
ИВАН АБАДЖИМАРИНОВ
Учител - художник и търговец.Член на Демократическата партияянуари - април 1934 г.
ВАСИЛ БОЯДЖИЕВ
Член на Националлибералната партия

април - май 1934 г. 

ПАНАЙОТ ТИТКОВ

 Член на Демократическата партия 


май - октомври 1934 г.
ИЛИЯ БАНДЕВ
Търговецоктомври 1934 - август 1935 г.
СТОЯН ИЗВОРСКИ4 септември 1935 - октомври 1939 г.
РУСИ ДЮЛГЕРОВ
Адвокат9 ноември 1935 - юли 1942 г.
ИВАН ИЛИЕВ
Адвокат. Член на Българската социалдемократическа партия3 август 1942 - 4 септември 1944 г.
ИВАН СВИНАРОВ
Адвокат16 септември 1944 - 3 юли 1950 г.
ГЕОРГИ /ГЕНО/ ТОДОРОВ
Член на Българската работническа партия /комунисти/1 август 1950 - април 1959 г.
ДИМИТЪР ПОПЗЛАТАНОВ
Железничар. Член на Българската комунистическа партия15 април - 28 август 1959 г.
КИРИЛ ЛАЗАРОВ
Член на Българската комунистическа партия28 август 1959 - 27 юни 1963 г.
КОЛЬО ГЯУРОВ
Завършил висша партийна школа. Член на Българската комунистическа партия16 юли 1963 - март 1966 г.
ТОДОР НЕНОВ
Завършил висша партийна школа. Член на Българската комунистическа партия29 март 1966 - 30 юни 1971 г.
ДИМИТЪР СЕРБЕЗОВ
Икономист. Член на Българската комунистическа партия3 юли 1971 - септември 1975 г.
ИВАН РУСЕВ
Член на Българската комунистическа партия25 октомври 1975 - март 1979 г.
СЪБИ ЧАНКОВ
Инженер. Член на Българската комунистическа партия31 март 1979 - юни 1981 г.
АСЕН ХРИСТОВ
Икономист. Член на Българската комунистическа партия12 юни 1981 - януари 1986 г.
СТЕФАН СТЕФАНОВ
Физик. Член на Българската комунистическа партия12 февруари 1986 - март 1988 г.
ХРИСТО ГРОЗДАНОВ
Военен летец и икономист. Член на Българската комунистическа партия7 март 1988 - октомври 1990 г.
ИВАН ВАСИЛЕВ
Ядрен физик и икономист, кандидат на икономическите науки. Член на Българската комунистическа партия29 октомври 1990 - 1999 г.
ПЕТЪР КАРАГЕОРГИЕВ
Инженер. Член на Българската социалистическа партия. Първи пряко избран кмет на Община Търговище

 


23 октомври 1999 г. - 10 ноември 2015 г.
Д-Р КРАСИМИР МИРЕВ
Директор на ОРБ – Търговище. Народен представител във ВНС. Председател и заместник-председател на УС на НСОРБ. Член на Бюрото на Комитета на регионите към ЕС. Най-дълго управлявалият кмет на община Търговище

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com