TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ПРОЕКТИ ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ-ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

С П Р А В КА

за проекти, които са одобрени и за тяхното изпълнение са сключени договори за финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Оперативните програми 2014-2020

№ по ред

Наименование на проекта и номер на проекта

Оперативна програма, по която се финансира

Начало на изпълнение на проекта и срок на проекта

Обща стойност на проекта

(сума на БФП)

 

Отчетени разходи към 31.12.2016 г.

1

Осигуряване финансирането на областен информационен център Търговище

BG05SFOP001-4.001-0006

ОПДУ

13.12.2015

37 месеца

314 942,00

118 706,00

2

Бюджетна линия за Община Търговище в качеството й на бенефициент по ОПРР

BG16RFOP001-8.001-0005

ОПРР

05.04.2016

66 месеца

95538.00

4 785,00

3

Инвестиционна програма на Община Търговище за изпълнение на проекти интегрирано и устойчиво градско развитие

BG16RFOP001-1.040-0004

 

ОПРР

01.03.2016

до 31.12.2023

1 7774 897,93

 

4

Нови хоризонти

BG05M9OP001-2.002-0182

 

ОПРЧР

16.12.2015

22 месеца

499 997,98

251 928,00

5

С грижа за теб

(Услуги за ранно детско развитие)

BG05M9OP001-2.004-0048

ОПРЧР

01.08.2016

26 месеца

660 000,00

29 269,00

6

Приеми ме 2015

Общината е партньор, а бенефициент е АСП

ОПРЧР

01.01.2016 32 месеца

5 160 000,00

647 286,00

7

Обучение и заетост за младите хора

Общината е партньор - работодател, а бенефициент е Агенция по заетостта

ОПРЧР

01.02.2016 6 месеца

 

160 044,00

8

Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура

BG16RFOP001-1.033-001

ОПРР

30 месеца

9 781 298,54

в това число:

БФП:

9 661 312,88

Съфинансиране:

119 985,66

1 415,00

9

Проект                                                            № BG05FMOP001-3.002-0149-C01 "Осигуряване на топъл обяд-2016"

 

ОП за храни и/или основно материално подпомагане

01.10.2016 г.

8 месеца

24 379,08

8 820,00

10

Нови възможности за грижа

ДБФП: 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

ОПРЧР

24.03.2015 г. до 17.03.2016 г.

291 006,68

109 184,00

 

 

 

 

ОБЩО:

1 331 437,00

 

 Проекти, изпълнявани от Училища и детски градини към Община Търговище включени в отчета за касово изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (СЕС-1-КСФ)

№ по ред

Наименование на проекта и номер на проекта

Оперативна програма, по която се финансира

Начало на изпълнение на проекта и срок на проекта

Обща стойност на проекта

(сума на БФП)

 

Отчетени разходи към 31.12.2016 г.

1

Подкрепа и равен достъп за личностно развитие BG05M20P001-3.003-0001

ОПРЧР

 

 

70 953,00

2

Подкрепа и равен достъп за личностно развитие BG05M20P001-3.003-0001

ОПРЧР

 

 

27 707,00

3

Система за кариерно ориентиране в училищното образование

BG05M20P001-2.001-0001

ОПРЧР

 

 

44 284,00

4

Проект „Твоят час”

ОПРЧР

 

 

9 107,00

 

 

 

 

ОБЩО:

152 051,00

 

Проекти, изпълнявани от Училища и детски градини към Община Търговище включени в отчета за касово изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция към Държавен фонд ,,Земеделие"(СЕС-1-РА)

№ по ред

Наименование на проекта и номер на проекта

Оперативна програма, по която се финансира

Начало на изпълнение на проекта и срок на проекта

Обща стойност на проекта

(сума на БФП)

 

 

Отчетени разходи към 31.12.2016 г.

1

Проект „Училищен плод”

 

 

 

22 601,00

 

 

 

 

ОБЩО:

22 601,00

 

 Проекти, изпълнявани от Училища и детски градини към Община Търговище включени в отчета за касово изпълнение на сметките за други средства от ЕС(СЕС-1-ДЕС)

№ по ред

Наименование на проекта и номер на проекта

Оперативна програма, по която се финансира

Начало на изпълнение на проекта и срок на проекта

Обща стойност на проекта

(сума на БФП)

 

Отчетени разходи към 31.12.2016 г.

1

Проект „Коменски”

 

 

 

328 219,00

 

 

 

 

ОБЩО:

328 219,00

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com