TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ПРОЕКТИ ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ-Проекти по ОПАК
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

2009-08-26-13:02
Проекти по ОПАК

СЪОБЩЕНИЕ

 

Както информирахме, през м. юни в областната управа и общините от област Търговище се проведе проучване с цел подобряване дейността на администрациите, чрез организиране на специални места за достъп до информация.

Проучването е част от проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации” по Оперативна програма „Административен капацитет”, изпълняван на територията на Североизточния район от Областна администрация – Варна в партньорство с областните администрации на Търговище, Добрич и Шумен.

Дейността по организиране на проучването беше възложена за изпълнение на Сдружение Наш свят - Варна.

Резултатите от проучването вече са готови и са обобщени в „Концепция за организиране на специални места за достъп до информация”, която е може да се изтегли от

тук


2009-06-24-11:14

Проекти по ОПАК

СЪОБЩЕНИЕ

В периода 24 – 26 юни в Областната управа и в 5-те общини от област Търговище ще се проведе проучване, чиято цел е да подобри дейността на администрациите, чрез организиране на специални места за достъп до информация.

Проучването е част от проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации” по Оперативна програма „Административен капацитет”, изпълняван на територията на Североизточния район от Областна администрация-Варна в партньорство с областните администрации на Търговище, Добрич и Шумен.

Дейността е възложена за изпълнение на Сдружение Наш свят - Варна.

Необходимата за проучването информация изпълнителят Сдружение „Наш свят” ще набере чрез анкети и писмени интервюта на граждани, ползващи услугите на съответната администрация, както и на служители, предоставящи информация на граждани и бизнес.

Резултатите от проучването ще послужат за разработване на „Концепция за организиране на специални места за достъп до информация”, която ще бъде предоставена на всички областни и общински администрации – участници в проекта.


2009-06-24-11:02

Проекти по ОПАК

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Както Ви информирахме, през м. май в администрациите в област Търговище се проведе проучване и анализ на съществуващата практика за отчетност и прозрачност, и формулиране на предложения за оптимизирането й.

Проучването е част от проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации” по Оперативна програма „Административен капацитет”, изпълняван на територията на Североизточния район от Областна администрация-Варна в партньорство с областните администрации на Търговище, Добрич и Шумен.

Дейността по организиране на проучването беше възложена за изпълнение на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално развитие” - Варна.

Резултатите от проучването вече са готови и са обобщени в „Анализ на съществуващата практика за отчетност и прозрачност в областните и общински администрации и формулиране на предложения за оптимизирането им”, който може да бъде изтеглен от

тук

.

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com