TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ПРОЕКТИ ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ-Проект „Центрове за грижа село Съединение”
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 2021 г.


     

На 17.09.2021 г. бяха настанени първите потребители по проект – № BG05M9OP001-2.090-0007 „Центрове за грижа село Съединение“ в „Център за грижи за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“. Там ще им бъде дадена възможност за независим живот, чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните им потребности.