TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ОКОЛНА СРЕДА-Атмосферен въздух
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ


 Измерване на качеството на атмосферния въздух в гр.Търговище през 2015 г.

 

             Данни от извършено измерване на качеството на атмосферния въздух в гр. Търговище от мобилна автоматична станция на                регионална лаборатория - Варна към ИАОС - гр. София за периода 1.12.2015 г. - 14.12.2015 г.

            Данни от извършено измерване на качеството на атмосферния въздух в гр.Търговище от мобилна автоматична            станция на регионална лаборатория– Варна към ИАОС- гр. София за периода 4.11.15 г. –17.11.2015 г.

Данни от извършено измерване на качеството на атмосферния въздух в гр.Търговище от мобилна автоматична станция на регионална лаборатория– Варна към ИАОС- гр. София за периода 23.06.15 г. – 06.07.2015 г.

Данни от извършено измерване на качеството на атмосферния въздух в гр.Търговище от мобилна автоматична станция на регионална лаборатория– Варна към ИАОС- гр. София за периода 15.04.15 г. – 28.04.2015 г.


В изпълнение на утвърден годишен график от Изпълнителна агенция по опазване на околната среда / ИАОС / град София за 2013 година бяха организирани измервания за определяне качеството на атмосферния въздух по контролираните параметри в град Търговище от мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория – град Варна към Изпълнителна агенция по опазване на околната среда  /ИАОС / град София .

Измерванията са извършени през периода :

02.12.2013 г. – 13.12.2013 г.

 Съгласно резултатите отразени в Протоколите от изпитването за посочения период е констатирано едно превишение на средноденощната норма на фините прахови частици. Не са отчетени превишения на допустимите норми за – въглероден оксид, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, озон и амоняк.

  Данни - изтегли


В изпълнение на утвърден годишен график от Изпълнителна Агенция по опазване на околната среда / ИАОС / град София за 2013 година бяха организирани измервания за определяне качеството на атмосферния въздух по контролираните параметри в град Търговище от мобилна автоматична станция на Регионалната лаборатория – град Варна към Изпълнителна агенция по опазване на околната среда  /ИАОС / град София .

 Измерванията са извършени през периода :

 23.08. 2013 г. – 09.09.2013 г.

Съгласно резултатите, отразени в Протоколите от изпитването за посочения период не са отчетени превишения на допустими норми за – въглероден оксид, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици /ФПЧ/, озон и амоняк.

 

Данни - изтегли

 


 

Няма превишаване на допустимите норми на атмосферния въздух  в Търговище

 

 

 

Не са отчетени превишения на допустимите норми за въглероден оксид, серен двуокис, азотен окис и азотен диоксид, фини прахови частици, озон и амоняк. Замерването е за периода 28 май - 11 юни 2013 г. Резултатите са отразени в протоколи от извършени измервания на качеството на атмосферния въздух в град Търговище от мобилната автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ във Варна.

 

Стойности - изтегли 


 

Качество на атмосферен въздух в град Търговище  за 2013 година


В изпълнение на утвърден годишен график от Изпълнителна Агенция по Опазване на Околната среда / ИАОС / град София за 2013 година бяха организирани измервания за определяне качеството на атмосферния въздух по контролираните параметри в град Търговище от мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория – град Варна към Изпълнителна Агенция по Опазване на Околната среда  /ИАОС / град София .

Измерванията са извършени през периода :


09.04. 2013 г. – 24.04.2013 г.

Съгласно резултатите отразени в Протоколите от изпитването за посочения период не са отчетени превишения на допустими норми за – въглероден оксид, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици /ФПЧ/, озон и амоняк.


Качество на атмосферния въздух  2011 г.

В изпълнение на утвърден годишен график от Изпълнителната агенция по околна среда/ ИАОС / гр. София за 2011 г. бяха организирани измервания за определяне качеството на атмосферния въздух в гр.Търговище от мобилна автоматична станция на Регионална лаборатори - гр.Варна. Първото замерване на годината е в периода :

  • 01.03.2011 г.-31.03.2011 г.

Съгласно резултатите отразени в протоколите от изпитване с номера 187/01.03.2011 г., №188/08.03.2011 г., № 209/17.03.2011 г. и № 210/18.03.2011 г. се констатират петнадесет превишения на средноденонощната норма /СДН/ на фини прахови частици / ФПЧ 10/. Превишенията вероятно са свързани с високата запрашеност на улиците след зимния период, за което веднага са предприети мерки от Общинска администрация. За целта са изготвени графици за почистване на улиците , вследствие на което в рамките на месец улиците в града бяха почистени и измити.

Второто замерване за определяне качеството на атмосферния въздух в град Търговище за 2011 г. е извършено в периода:

  • 08.06.2011 г. -29.06.2011 г.

    Съгласно резултатите от изпитване в Протоколи от изпитване с номера № 561/14.06.2011 г., № 604/21.06.2011 г., №630/29.06.2011 г., и № 631/30.06.2011 г. за посочения период  не се констатират превишения на допустимите норми за въглероден оксид, серен диоксид, натриев оксид, натриев диоксид и фини прахови частици. На 27.06.2011 г. и на 29.06.2011 г. са регистрирани превишения на максималната осемчасова стойност на Озон в рамките на денонощието.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Качество на атмосферния въздух.- 2010 г.

В изпълнение на утвърден годишен график от Изпълнителна Агенция по Опазване на Околната среда / ИАОС / град София за 2010 година бяха организирани измервания за определяне качеството на атмосферния въздух по контролираните параметри в град Търговище от мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория – град Варна към Изпълнителна Агенция по Опазване на Околната среда  /ИАОС / град София .

Измерванията са извършени през периода :

  •  01.07.2010г. -  06.07.2010г.      
  • 15.06.2010 г. - 30.06.2010 г.
  • 16.09.2010 г.  -07.10.2010 г.


    Не бяха измерени стойности над пределно допустимите концентрации по показатели – азотен оксид, въглероден оксид, азотен диоксид, фини прахови частици /ФПЧ/, амоняк , сяроводород и озон .Качество на атмосферния въздух- 2008 г., 2009 г..

В изпълнение на утвърден годишен график от Изпълнителна Агенция по Опазване на Околната среда / ИАОС / град София за 2008 и 2009 година бяха организирани измервания за определяне качеството на атмосферния въздух по контролираните параметри в град Търговище от мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория – град Варна към Изпълнителна Агенция по Опазване на Околната среда /ИАОС / град София .
Измерванията са извършени през периода :

    * 22.04.2008 г. - 05.05.2008 г.
    * 07.08.2008 г. - 21.08.2008 г.
    * 09.10.2008 г.-  20.10.2008 г.
    * 01.06.2009 г.- 15.06.2009 г.


Не бяха измерени стойности над пределно допустимите концентрации по показатели – азотен оксид, серен диоксид и озон.
Регистрирани са четири превишения на средноденонощните норми / СДН / по показатели фини прахови частици / ФПЧ 10 / .
Предполагаеми причини за над нормалните стойности на фини прахови частици /ФПЧ 10 / са запрашените улични платна, използваните през отоплителния сезон горива в битовия сектор, автомобилния транспорт и метеорологичните условия. За високата запрашеност допринасят и множеството строително ремонтни дейности на жилищни сгради и други обекти в чертите на града. За разнасянето на праха спомагат и значително увеличилия се брой на автомобилите движещи се по пътните артерии. През отоплителния сезон в битовия сектор се използват основно твърди горива – дърва и въглища. Високото пепелно съдържание в тях „допринася „ за замърсяването на атмосферния въздух.
Увеличаването на газифицираните домакинства може да доведе до значително намаляване на емисиите формирани при използването на твърди горива, които са един от основните замърсители на атмосферния въздух към момента.

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com