TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 01 октомври 2022 / ОКОЛНА СРЕДА-Заповеди на кмета
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

2020 година

Заповед № 3-01-360/02.06.2020 г. за забрана бране на липов цвят

Публикувана на 02.06.2020 г.


2019 година

 З-01-383/30.05.2019 г. за забрана бране на липов цвят

Публикувана на 31.05.2019 г.


 Заповед № 3-01-364 за забрана на брането на липов цвят от насаждения и отделни дървета на територията на гр. Търговище и селата на община Търговище.

Публикувано на 04.06.2018 г.


ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА 2016 година

 ЗАПОВЕД № З-ОП-31 - - изтегли цялата заповед
гр. Търговище, 08.07.2016 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в съответствие чл.3, ал. 1, т. 1, чл. 9, ал. 1, т. 3, чл. 10, ал. 1, т. 3, чл. 12, ал. 1 от същата Наредба, и съобразно чл. 114, ал. 1 от Закона за горите,
 ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на 293 плътни куб. м. дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище, по кметства, пенсионерски клубове по населените места и други обекти на територията на община Търговище, посочени в приложения график. Средно превозно разстояние – 25 км. товарно направление. Дължина на секциите на дървесината - 1 (един) метър. 


Заповед за промяна на Заповед за допуснати фактически грешки  - изтегли

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com