TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 01 октомври 2022 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Доклади и отчети
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Отчет за дейността на Общински съвет Търговище и на неговите комисии за периода м. декември 2020 г. – м. май 2021 г.


Доклад от д-р Георги Георгиев, упълномощен представител на Община Търговище в извънредното Общо събрание на акционерите в МБАЛ-Търговище, проведено на 31.05.2021 г.

Публикуван на 09.06.2021 г.


 Доклад от заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК, проведено на 31.05.2021 г. 

Публикуван на 01.06.2021


 Доклад от заседанието на Общото събрание на МБАЛ-Търговище, проведено на 05.03.2021 г. 

Публикуван на 12.03.2021


 Доклад от заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК, проведено на 26.02.2021 г. 

Публикуван на 04.03.2021


Доклад от заседанието на Общото събрание на "ВиК" ООД, проведено на 03.02.2021 г. 

          Публикуван на 09.02.2021 г.


           Доклад от заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК, проведено на 29.12.2020 г.

           Публикуван на 13.01.2021 г.


           Доклад от заседанието на Общото събрание на „ВиК” ООД, проведено на 01.09.2020 г.

Публикуван на 01.09.2020 г.


Доклад от заседанието на Общото събрание на „ВиК” ООД, проведено на 03.07.2020 г.

Публикуван на 13.07.2020 г.


Доклад от заседанието на Общото събрание на „МБАЛ-Търговище” АД, проведено на 22.05.2020 г.

 Публикуван на 29.05.2020 г.


Доклад от заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК, проведено на 28.02.2020 г.

Публикуван на 04.03.2020 г.


Доклад от заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК, проведено на 12.12.2019 г.

Публикуван на 13.12.2019 г.


Отчет за дейността на Общински съвет Търговище и на неговите комисии за периода м. юни - м. ноември 2020 г. 

Публикуван на 23.12.2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Търговище  и на неговите комисии за периода ноември 2019 г. – май 2020 г.

Отчетът е публикуван на 17.07.2020 г.

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com