TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ-Образование и култура
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Общинска програма за закрила на детето за 2021 г., приета с Решение № 20 по протокол 20/25.03.2021 г. на Общински съвет Търговище


 Общински годишен план за младежта на община Търговище за 2021 година, Приет от Общински съвет Търговище с Решение №19 по Протокол №18 на 28.01.2021 г.


 Общинска програма за закрила на детето за 2020 г., приета с Решение № 16 по протокол 6/31.03.2020 г. на Общински съвет Търговище


 Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Търговище 2019-2020 г.


Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Търговище за 2019 г.


 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com