TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ПРОЕКТИ ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ-ОП "Региони в растеж 2014-2020"
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

ПОКАНА

   

 

По Проект:  BG16RFOP001-5.001-0031

 „Сигурност в общността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Покана за официална церемония “Официално откриване”, която ще се проведе в квартал “Запад” № 3 на  21.06.2021г.
/понеделник/ от 10.30 ч.

Покана за финална пресконференция, която ще се проведе в  Община Търговище, Зала № 74 на 21.06.2021 г. /понеделник/ от 09.30 ч.

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ:

 № BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”,

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  BG16RFOP001-5.002 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020


   На 15.12.2020 г. се проведе финална пресконференция и церемония „Официално откриване” по проект BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”, с които се приключиха дейностите по изпълнение на проекта.

   Общата стойност на проекта е 986 516,05 лв., от които 838 538,65 лв.  – европейско съфинансиране и 147 977,40 лв. – национално съфинансиране.

      Основната цел на проекта е осигуряването на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нови качествени социални услуги в Община Търговище.    

   С изпълнението на проекта е реализирана конкретната цел, а именно реконструкция на сградата и прилежащата ѝ инфраструктура за предоставяне на две нови услуги: Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни и хора в невъзможност за самообслужване.   

На церемонията присъстваха кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров, зам.-областният управител Панайот Димитров, ръководният екип на Общината и кметът на село Съединение Илия Илиев. Приветствие към гостите отправи Кмета на общината, след което присъстващите бяха подробно запознати с резултатите от изпълнените дейности по проекта.

      

 

                     Съобщението е публикувано на 15.12.2020 г.


           Поради създалата се обстановка в страната свързана с разпространението на COVID-19, събитията се проведоха на открито, като бяха спазени всички противоепидемични изисквания.

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ:

 № BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”,

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  BG16RFOP001-5.002 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020


           На 15.12.2020 г. от 11,00 часа в двора на обновената сграда, която се намира на ул. „Христо Ботев”№ 21, село Съединение, община Търговище, ще се проведе  финална пресконференция и церемония „Официално откриване” по проект BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ” .

             Общата стойност на проекта е 986 516,05 лв., от които 838 538,65 лв.  – европейско съфинансиране и 147 977,40 лв. – национално съфинансиране.

              При реализирането на проекта е преустроена, реконструирана и пристроена сграда, общинска собственост, със застроена площ от близо 500 кв м. Въведени са мерки за енергийна ефективност, подменена е дограмата, обособени са спални помещения със санитарни възли към тях, дневни стаи с трапезарии и стаи за терапия. Монтиран е вътрешен асансьор за хора с увреждания. Извършено е и външно озеленяване и благоустрояване. Доставено и монтирано е ново мебелно и медицинско оборудване и обзавеждане, черна и бяла техника и компютърно оборудване и периферни устройства.

           Поради създалата се обстановка в страната свързана с разпространението на COVID-19, събитията ще се проведат на открито, като ще бъдат спазени всички противоепидемични изисквания.

                              

 За подробна информация:„Наутилус Дизайн“ ЕООД гр.София

/изпълняващо дейностите по информация и комуникация по проекта/

0898 955 032; 0877 955 032,nedkodachev@gmail.com 

Съобщението е публикувано на 14.12.2020 г.


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ВЪВЕДЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА по проект: BG16RFOP001-5.002-0019 „Алтернатива за живот”

Съобщението е публикувано на 07.12.2020 г.


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ДАДЕ СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ:
„РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ – ЕТАП 2“
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

             На 21.10.2020 г. от 10,30 часа на бул. „Трайко Китанчев” в участъка на кръстовището с бул. „Цар Освободител” се проведе начална пресконференция и официална церемония по започване на строителството – „Първа копка” на обект: „Цялостна реконструкция  и разширение на бул.”Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул. „Цар Освободител”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0003 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище-етап 2", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е община Търговище. Общата стойност на проекта е 1 606 567,02 лв., от които – 1 180 256,07 лв. европейско финансиране, 208 280,48 лв. национално съфинансиране и 218 030,47 лв. финансиране от община Търговище. Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда.

Изказване направиха кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров и ръководителят на проекта инж. Димо Димов.

            Строителните дейности включват цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул. „Цар Освободител”, с прилежаща зеленина и велоалея, като елемент с обслужващи обществени функции, допълващ градската среда.

 

 

 

 

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865

 

Забележка:Поради създалата се епидемична обстановка в страната събитията се проведоха на открито.


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.033-0003 „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГРАД ТЪРГОВИЩЕ – ЕТАП 2”
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

 

На 21.10.2020 г. от 10.30 ч. на бул. „Трайко Китанчев“, в участъка на кръстовището с бул. „Цар Освободител“, ще се проведе начална пресконференция и официална церемония „Първа копка“ за стартиране на дейностите по Проект BG16RFOP001-1.033-0003 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 1 606 567,02 лв., от които: 1 180 256,07 лв.– европейско съфинансиране, 208 280,48 лв. – национално съфинансиране и 218 030,47 лв.– собствен принос на Община Търговище. 

Продължителността на проекта е 19 месеца.

На събитията Кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров и Ръководителят на проекта инж. Димо Димов ще запознаят присъстващите с дейностите и очакваните резултати по проекта.

Основната цел на проекта създаване на привлекателна, устойчива и достъпна градска среда чрез цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев“ от ул. „3 март“ до бул. „Цар Освободител“, с прилежаща зеленина и велоалея, като елемент с обслужващи функции, допълващ градската среда.

Поради създалата се обстановка свързана с разпространението на COVID-19, събитията ще се проведат на открито, като ще бъдат спазени всички противоепидемиологични изисквания.

 

 За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

 

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865 


Проект: „Изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище ”

         Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

         Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.033-0004-C01, №РД-02-37-54 от 14.08.2020 г.

 

 Стойност на проектно предложение BG16RFOP001-1.033-0004 „Изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище ”:

1 296 531,00 лв.

 В това число:

 

Безвъзмездна финансова помощ (100%):

1 296 531,00 лв.

 

Продължителност: 30 (тридесет) месеца.

 Описание:

               Проектното предложение е насочено към изграждане на социални жилища в града Търговище , което ще създаде подготовка за достъпни за настаняване, съвременни и адекватни жилищни условия за хора в неравностойно и уязвимо положение.

           Предвижда се изграждане на жилищна сграда за социални жилища в гр.Търговище с 18 бр.жилища, разпределени на 3 етажа за хора от уязвимите групи от населението с подходящо оборудване и обзавеждане. Предвидено е благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен, както и достъп на лица с увреждания.

           Основни дейности по проекта:

Дейност 1 – Подготовка и провеждане на обществени поръчки и Проектиране;

Дейност 2 – Извършване на строителни работи;

Дейност 3 – Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане;

Дейност 4 – Извършване на строителен надзор;

Дейност 5 –Упражняване на авторски надзор;

Дейност 6 – Въвеждане на обекта в експлоатация;

Дейност 7 – Упражнение на финансов  одит;

Дейност 8 – Дейности за информация и комуникация;

 

Дейност 9 – Управление на проекта; 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРИКЛЮЧВА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

по проект: BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”

 

Приключват строителните дейности по реконструкцията на сградата, в която ще бъдат разположени:

Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни и хора в невъзможност

за самообслужване, находяща се в село Съединение, община Търговище.

Сградата, обект на интервенция е по проект: BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”,

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. По процедура за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за възрастни и

хора с увреждания", с бенефициент Община Търговище.

Предстои доставката и монтажа на предвиденото оборудване и обзавеждане, и въвеждането на обекта в

експлоатация.

Крайният срок на изпълнение на проекта е 18.01.2021 г.

 

 

 

   

 

 Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.002-0019 „Алтернатива за живот”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Публикуван на 24 август 2020 г.


 

 

 

 

                                      

Проект: BG16RFOP001-1.033-0003 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2”

         Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

         Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033-0003-С01, №РД-02-37-53 от 14.08.2020 г.

 

 Стойност на проектно предложение BG16RFOP001-1.033-0003 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2”:

1 606 567,02 лв.

 

В това число:

 

Безвъзмездна финансова помощ (100%):

1 388 536,55 лв.

Собствен принос на бенефициента:       

218 030,47 лв.

 

Продължителност: 19 (деветнадесет) месеца.

 

Описание:

          Проектното предложение предвижда цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул.”Цар Освободител”, с прилежаща зеленина и велоалея, като елемент с обслужващи обществени функции, допълващ градската среда.

           Интервенцията по настоящият проект попада в зона за въздействие по ИПГВР – зона с преобладаващ социален характер, която се комбинира с вече реализирани проекти, а именно цялостен ремонт и реконструкция на ул. „3 март”, бул. „Сюрен” и благоустрояването на квартал „Запад” 2, включващ кв.307, кв.308, кв.309, кв.310 и кв. 311 по плана на гр.Търговище, които са изпълнени по проект: „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище” - първи етап.

           Основни дейности по проекта:

Дейност 1 – Организация, управление и контрол;

Дейност 2 – Подготовка на тръжни документации и избор на изпълнители по проекта;

Дейност 3 – Изпълнение на строително-монтажни работи по цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул.”Цар Освободител” ;

Дейност 4 – Осъществяване на независим строителен надзор;

Дейност 5 – Извършване на авторски надзор;

Дейност 6 – Въвеждане на обекта в експлоатация;

Дейност 7 – Дейности за информация и комуникация;

Дейност 8 – Одит.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговищеетап 2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Публикуван на 21 август 2020 г. 


 

 

ПОКАНА

   

 

По Проект:  BG16RFOP001-5.001-0031

 „Сигурност в общността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Търговище има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция, която ще се проведе на адрес: ул. “Александър Стамболийски” № 23

на 09.07.2020 г. /четвъртък/ от 11.00 ч.

 

 

 

 

www.eufunds.bg

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0031-

 „Сигурност в общността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Е