TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 01 октомври 2022 / СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ-Околна Среда
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 Външен авариен план на Община Търговище 

Публикуван на 29.01.2020


Външен авариен план на Община Търговище


 Програма за управление на отпадъците на територията на Община Търговище 2015 – 2020, публикувана на 14.07.2015 г.

 Изтегляне

 Решение на РИОСВ-Шумен относно извършена преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка на програмата


Програма за опазване на околната среда на Община Търговище 2015-2020 г., публикувана на 14.07.2015 г.

 Изтегляне

 Решение на РИОСВ-Шумен относно извършена преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка на програмата


Програма за опазване на околната среда на община Търговище 2009 - 2014. 
  За теглене

Програма
 Съдържание 
Анотация 
Приложения

 Програма за управление на отпадъците на територията на община Търговище за периода 2008-2013 г. / актуализация /

     Отчет по изпълнение на Програма за опазване на околната среда 2009-2014 г

     Отчет по изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците 2008 - 2013 г.


 

 Програма за енергийната ефективност на Община Търговище 2008- 2013 година

 


 

 П Р О Г Р А М А за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013 – 2015 година

 П Р О Г Р А М А за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013 – 2022 година

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com