TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 01 октомври 2022 / ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА--
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

» Друга информация по ЗОП

» Предварителни обявления

» Пазарни консултации

» Обществени поръчки от 14.06.2020 г. ЦАИС ЕОП

» Обществени поръчки от 15.04.2016 г. до 13.06.2020 г.

» Обществени поръчки от 01.10.2014 г. до 14.04.2016 г.

» Обществени поръчки до 30.09.2014 г.

 

* За всяка обществена поръчка от Профила на купувача статусите са както следва:

  • отворена - не е изтекъл крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;
  • спряна - изпратена е информация по чл. 15, ал. 3 от ППЗОП за подадена жалба срещу решение, действие или бездействие на въз ложителя, придружена с искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата";
  • прекратена - взето е решение за прекратяване на процедурата по ЗОП/преустановено е възлагането на обществена поръчка;
  • затворена - изтекъл е крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;
  • възложена - сключен е договор за обществена поръчка
  • отменена - когато с влязло в сила решение на орган по обжалване решението за откриване на процедурата е отменено или обявено за нищожно;
  • неизвестен - от откриване на процедури на договаряне без обявление до сключване на  договор или прекратяване на процедура.
  • Когато обществената поръчка е с обособени позиции, чието актуално състояние е различно, към изброените по-горе статуси се добавя „частично".

 

Вътрешни правила  за управление  на цикъла  на обществените поръчки в Община Търговище, свалени в архив на 12 април 2018

Вътрешни правила за планиране и организация на провеждане на процедурите и контрол на изпълнение на сключените договори за обществени поръчки, свалени в архив

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача на Община Търговище

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com