TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ТРАНСПОРТ-Транспорт
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Актуално разписание на градски и междуселищен транспорт към 29 април 2021 г.

Разписание на вътрешноградска автобусна линия 3

Разписание на вътрешноградска автобусна линия 4

Разписание на вътрешноградска автобусна линия 6

Разписание на вътрешноградски  автобусни  линии 10 и 11

Разписание на междуселищни автобусни линии


В периода от 30.04.2021 г. до 04.05.2021 г. и на  6.05.2021 г. градският и  междуселищният транспорт ще се движат с празнично маршрутно разписание.

 Публикувано на 28.04.2021 г.


Във връзка с изискванията на ФО-1 от 18.01.2021 г. Указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средствата от ЕС за 2021 г. Ви уведомяваме, че годишния размер на дължимия данък върху таксиметровия превоз на пътници за 2021 г. е 300 лв.


Маршрутно разписание на междуселищна автобусна линия Търговище - Стража, в сила от 12.02.2021 г.

Информация за определени изпълнители за извършване на обществен превоз на пътници за срок до 02.01. 2024 г. и издаване на карти за пътуване

График за движение на междуселищна автобусна линия Търговище - Лиляк

График за движение на междуселищна автобусна линия Търговище-Стража, в сила от 12.02.2021 г.

График за движение на междуселищна автобусна линия Търговище - Стража, в сила до 11.02.2021 г., включитело

Публикувана на 07.01.2020 г.


Разписание на график  за движение на градски и междуселищен транспорт за периода 01.01.2021 - 03.01.2021 г.

Публикуван на 28.12.2020 г.


През дните на Коледните празници - 24, 25, 26, 27 и 28 декември 2020 г. линиите във вътрешноградския  и междуселищният транспорт ще се обслужват по установените разписания за празничните дни. На 1 януари 2021 г. първият курс за деня е обедният.

Публикувано на 23.12.2020 г.


СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райониза 2019 година


Препис от Заповед З-01-225/25.03.2020 г. за маршрутно разписание на градски транспорт

 Публикувана на 26.03.2020 г.


Улици и участъци от улици, по които е забранено паркирането и/или престоят на МПС, контролирани от техническо средство тип „паяк“


Информация за обществена поръчка„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по 14 обособени позиции“ .

Публикувано на 19.07.2019 г.


 Отчет за 2018 г. за проведени от Община Търговище обществени поръчки за възлагане на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт и сключени договори за тях по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

Публикуван на 25.03.2019 г.


 СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2018 година

Публикувана на 25.03.2019 г.


Отчет за 2017 г. за проведедени от Община Търговище обществени поръчки за възлагане на обществени услуги за безплатни и по  намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт и сключени договори за тях по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за  предоставяне  на  средства  за  компенсиране  на  намалените  приходи от прилагането  на  цени  за  обществени  пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии  във вътрешноградския  транспорт и транспорта в планински и други  райони за издаване на превозни документи за извършване на превозите

Публикуван на 30 март 2018 година


СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2017 година

Публикувана на 30 март 2018 година


Справка за проведени от Община Търговище обществени поръчки за възлагане на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт и сключени договори за тях


СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2016 година


СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2015 година


Информация за обществения превоз на пътници в община Търговище

Разписание на автобусните линии:

Вътрешноградска автобусна линия № 3

Вътрешноградска автобусна линия № 4

Вътрешноградска автобусна линия № 4A

Вътрешноградска автобусна линия № 5

Вътрешноградска автобусна линия № 6

Вътрешноградска автобусна линия № 10

Вътрешноградска автобусна линия № 11

Вътрешноградска автобусна линия № 13

 

Шест  са превозвачите, определени за изпълнители  в резултат на проведената обществена поръчка, с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 14 обособени позиции”.

Те са следните:

- за „вътрешноградска автобусна линия № 4 и вътрешноградска автобусна линия № 4А” изпълнител е „ТЪРГОВИЩЕ АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД;

 -   за „вътрешноградска автобусна линия № 6; Търговище – Бряг – Съединение” изпълнител е „А-ТУР” ЕООД;

   -   за „вътрешноградска автобусна линия № 5”, изпълнител  е „А-ТУР” ЕООД;

  -   за „вътрешноградска автобусна линия № 3”, изпълнител е „ЕКО - ТРАНС” ООД;

  -   за „вътрешноградска автобусна линия №10; вътрешноградска автобусна линия № 11”, изпълнител е „ЕКО - ТРАНС” ООД;

 -   за  „вътрешноградска автобусна линия №13”, изпълнител е ЕТ „АГРИВ – Сезгин Басриев”;

  -  за „Търговище – Драгановец; Търговище – Росина – Кошничари; Търговище – Овчарово” ,  изпълнител е „А-ТУР” ЕООД;

  - за „Търговище – Кралево; Търговище – Дългач”,  изпълнител е „ТЪРГОВИЩЕ АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД;

 - за „Търговище – Миладиновци; Търговище – Попово”, изпълнител е „ТЪРГОВИЩЕ АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД;

  - за  „Търговище – Ловец - Надарево; Търговище – Певец - Надарево”, изпълнител ЕТ „ПАНЧЕВ – Митко Панчев”;

 -  за „Търговище – Пайдушко – Търговище; Търговище – Пайдушко; Търговище – Твърдинци”, изпълнител е „ТЪРГОВИЩЕ АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД;

  - Търговище - Омуртаг”, изпълнител  е „Кеми Транс - 99” ЕООД;

 - За „Търговище - Буховци; Разград - Търговище”, е определен за  изпълнител ЕТ „ПАНЧЕВ – Митко Панчев”.

 Предложените цени на билетите от страна на кандидат – превозвачите са формирани на база пътникокилометър за междуселищните  линии и цена на билет за  градските линии, според  Наредба №3 /2005 г. за условията и реда  за предоставяне на средствата за субсидиране на превоза на пътници.

Съгласно Наредба №2/2006 г. и ПМС 66/ 1991 г. за определяне минималните размери на намаление на превозните цени на автомобилния транспорт на някои  групи граждани, пониженията в стойността на билетите са задължителни, както следва:

-          в градския транспорт за пенсионерите по възраст – с 20 % от цената на билета.  При учащите – с 30 %.

-          в междуселищния транспорт пенсионерите и учащите са с 20 % намаление на билета.

-        Децата до 7 г. възраст, ползващи градските линии, са със 100 % намаление срещу издадена абонаментна карта. В междуселищния транспорт билетът им е безплатен.

-          При децата от 7 до 10 г. в  извънградския транспорт снижението в цената на билета е 50 на сто.

Карти за вътрешноградския транспорт се издават от един превозвач и важат за всички линии на всички транспортни фирми.

За учащи в Търговище карти издават от „Еко транс” ООД,

За пенсионери – от „Търговище Автотранспорт „ ЕООД

За ветерани и военноинвалиди – от „Търговище Автотранспорт „ ЕООД

В междуселищния транспорт всеки превозвач издава отделни карти за обслужваната линия.

Досега възлагането на линии ставаше по реда на чл. 17 от Наредба№2 /2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. От 10 юни 2011 г.,  с промяна на наредбата, общественият превоз задължително се възлага по ЗОП или Закона за концесиите при предвиждане компенсиране на превозвачите от републиканския бюджет.

Ето защо в процедурите до 2011 г. общинските съвети  утвърждаваха съгласно чл. 19 на Наредба №2/2002 г. критерии за класиране, включващи социални облекчения. Тогава в конкурсите, Общините като възложители имаха право да поставят изисквания за социални облекчения при пътуване на определена категория граждани – пенсионери, учащи и др. Поради тази причина намаленията досега бяха значителни. С влизане в сила на измененията в Наредба №2/2002 г. , възложителите нямат право да изискват от превозвачите по-големи намаления от тези, регламентирани в Наредба №2/2006 г. и ПМС 66/ 1991 г. За своя сметка транспортните фирми могат да правят и по-големи намаления, ако считат това за икономически целесъобразно. 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com