TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 01 октомври 2022 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Политика лични данни
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Политика за защита на личните данни в Община Търговище


Данни за администратора 


Длъжностно лице по защита на данните


Политика за защита на личните данни в Община Търговище


Права на гражданите съгласно Общ регламент за защита на личните данни /GDPR/


РЕГЛАМЕНТ  (ЕС)  2016/679  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА СЪВЕТА от  27  април  2016  година  относно  защитата  на физическите  лица  във  връзка  с  обработването  на  лични  данни  и  относно  свободното  движение  на  такива  данни  и  за  отмяна  на Директива  95/46/EО  (Общ  регламент  относно  защитата  на  данните)


 Съобщение за поверителност при обработване на лични данни от Община Търговище по време на извънредното положение на територията на Република България.


 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com