TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Проект на наредби на ОС
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

2021 година

Мотиви_Община Търговище_Проект_приемане_на_Общинска стратегия_за_ПЛРДУ_2021-2023 г

Проект_на_Общинската стратегия_за_ПЛРДУ_2021-2023 г._28.06.21 г.

Дата на откриване:

28.06.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

 Образование

Дата на приключване:

27.07.2021 г.


Протокол от проведено обществено обсъждане на проект на  Наредба за провеждането на обществените консултации от Община Търговище

Публикуван на 08.07.2021 г.

Мотиви към Проект на Наредба за провеждане на обществени консултации от община Търговище 

Проект на Наредба за провеждане на обществени консултации от община Търговище 

Покана за провеждане на онлайн обществено обсъждане на проекта на Наредба - 1.07.2021 г.

Дата на откриване:

22.06.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

 местно самоуправление

Дата на приключване:

22.07.2021 г.


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове  за постъпили предложения, мнения, становища във връзка с предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Търговище

Публикувана на 25.05.2021 г.

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Дата на откриване:

07.05.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

 

Дата на приключване:

21.05.2021 г.


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове  за постъпили предложения, мнения, становища във връзка с предложение за приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Публикувана на 25.05.2021 г.

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище 

Приложение № 2 и Приложение № 5

Калкулации на услуги

Дата на откриване:

21.04.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

местни такси

Дата на приключване:

21.05.2021 г.


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове  за постъпили предложения, мнения, становища във връзка с предложение за приемане на аредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Публикувана на 25.05.2021 г.

Мотиви към Проект  на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Проект  на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

 
 

Дата на откриване:

14.04.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

управление на общински предприятия

Дата на приключване:

14.05.2021 г.


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове  за постъпили предложения, мнения, становища, заедно с обосновка за неприетите предложения на проект за приемане на Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище

Публикувана на 27.04.2021

Мотиви към Проект на Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище

Проект на Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище

 

Дата на откриване:

15.03.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

образование

Дата на приключване:

14.04.2021 г.


Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА 

Мотиви за приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност  на територията на община Търговище

Проект на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност  на територията на община Търговище

 

Дата на откриване:

20.01.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

устройство на територията

Дата на приключване:

19.02.2021 г.


Справка по чл. 25, ал. 5 от ЗНА

Мотиви към Проект на Наредба за  изменение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище 

 Проект на Наредба за  изменение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище 

 

Дата на откриване:

20.01.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

местни  такси

Дата на приключване:

19.02.2021 г.


Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

Мотиви към Проект на Наредба за  допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище 

Проект на Наредба за  допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище 

Приложения към наредбата

Финансова обосновка 

Дата на откриване:

19.01.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

местни данъци и такси

Дата на приключване:

18.02.2021 г.


 


2020 година 

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище 

Приложения към наредбата

Финансова обосновка 

Дата на откриване:

23.12.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

местни данъци и такси

Дата на приключване:

22.01.2021 г.Справка по чл.26, ал. 5 от ЗНА

Проект за  допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище

Мотиви към Проект за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище

Образец на Приложение 1 към Правилника на ОСТ

Дата на откриване:

30.11.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

местно самоуправление

Дата на приключване:

14.12.2020 г.


Справка за постъпили мнения и предложения към Проекта на на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Търговище 

Предложение към Проекта на на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Търговище 

Проект НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕНА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

М О Т И В И към Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Търговище 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Дата на откриване:

13.11.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

спортните клубове

Дата на приключване:

13.12.2020 г.

  


Справка за постъпили мнения, становище и предложения във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище 

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище 

Частична предварителна оценка на въздействието

Приложения към наредбата

Калкулация на такси

 Докладни записки общински предприятия/общински мероприятия

 

Дата на откриване:

21.09.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

местни данъци и такси

Дата на приключване:

21.10.2020 г.


Справка за постъпили мнения, становища и предложения във връзка с предложение за проект на Наредба за условията и реда за ползване на спортни обекти-общинска собственост на територията на община Търговище

 

Предложение към проект на Наредба за условията и реда за ползване на спортни обекти-общинска собственост на територията на община Търговище

 

 

Мотиви към проект на Наредба за условията и реда за ползване на спортни обекти-общинска собственост на територията на община Търговище

 Проект на Наредба за условията и реда за ползване на спортни обекти-общинска собственост на територията на община Търговище

 Приложения към Наредбата

 

Дата на откриване:

14.08.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Спортни обекти

Дата на приключване:

13.09.2020 г.


Справка за постъпили мнения. становища и предложения във връзка с предложение за приемане на нова Наредба за рекламно-информационните елементи  и рекламна дейност  на територията на  община Търговище

Публикувана на 24.06.2020 г.

Мотиви към Проект на  Наредба за рекламно-информационните елементи  и рекламна дейност  на територията на  община Търговище

 Проект на  Наредба за рекламно-информационните елементи  и рекламна дейност  на територията на  община Търговище

Дата на откриване:

22.05.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

търговска дейност

Дата на приключване:

22.06.2020 г.


Справка за постъпили мнения. становище и предложения във връзка с предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осъществяване на търговската дейност на територията на Община Търговище

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осъществяване на търговската дейност на територията на Община Търговище

 

Дата на откриване:

22.04.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

търговска дейност

Дата на приключване:

22.05.2020 г.


Справка за постъпили мнения. становище и предложения във връзка с предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Търговище

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Търговище

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Търговище

 

Дата на откриване:

22.04.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

обществен ред

Дата на приключване:

22.05.2020 г.


Справка за постъпили мнения. становище и предложения във връзка с предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Мотиви към Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище

 Калкулация на цена за услуга „Тенис на корт“

 

Дата на откриване:

22.04.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

местни данъци и такси

Дата на приключване:

22.05.2020 г.


Справка за постъпили мнения, становища и предложения във връзка с Проект на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище

Становище от Маринела Йорданова

Мотиви за приемане  на Проект на  Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище

Проект на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище

Приложения към проекта на  Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище

Калкулация такси  и цени на услуги и права

  

Дата на откриване:

24.02.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

местни данъци и такси

Дата на приключване:

25.03.2020г.


Справка за постъпили мнения, становища и предложения във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Търговище

Публикувана на 27.02.2020 г.

Становище от Маринела Йорданова

Публикувано на 27.02.2020 г.

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Търговище  

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община  Търговище

 

Дата на откриване:

24.01.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

административна

Дата на приключване:

24.02.2020 г.


 

2019 година


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили мнения и предложения във връзка с  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище

Публикувана на 29.11.2019 г.

Мотиви за приемане  на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище

 Калкулация „Ледена пързалка“

 

Дата на откриване:

14.11.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

социална

Дата на приключване:

28.11.2019 г.


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили мнения и предложения във връзка с проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Търговище

Публикувана на 29.11.2019 г.

Предложение от Кирил Кирилов с вх.номер 94-00-3753/20.11.2019 г.

Публикувано на 20.11.2019 г.

Предложение от Кирил Кирилов с вх.номер 94-00-3520/04.11.2019 г.

Публикувано на 20.11.2019 г.

Мотиви за приемане  на проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Търговище

 Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Търговище, за предложения и становища

Дата на откриване:

14.11.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

местно самоуправление

Дата на приключване:

28.11.2019 г.


Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за постъпили становища и предложения във връзка с проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Публикувана на 25.09.2019 г.

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища

 

Дата на откриване:

23.08.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Социални

Дата на приключване:

24.09.2019 г.


 

СПРАВКА по чл. 26, ал.5 от ЗНА за постъпили становища и предложения във връзка с предложение за приемане нa Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Търговище 2019 - 2020 г.

Публикувана на 31.07.2019 г.

 Проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в oбщина Търговище 2019-2020 г.

Мотиви към проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в oбщина Търговище 2019-2020 г.

 

Дата на откриване:

12.07.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Образование

Дата на приключване:

29.07.2019 г.


Справка за постъпили становища и предложения във връзка с предложение за приемане нa Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация и безопасност на движението в Община Търговище

 Публикувана на 22.07.2019 г.

Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация и безопасност на движението в Община Търговище

Мотиви към проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация и безопасност на движението в Община Търговище

 

Дата на откриване:

23.05.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Транспорт

Дата на приключване:

24.06.2019 г.


 

Справка за постъпилите мнения, становища и предложения за приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище

Публикувана на 23.04.2019 г.

Предложение 48-00-200/18.04.2019 г. към проект за Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище

 Мотиви към проект на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище

Проект на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище

 

Дата на откриване:

22.3.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Околна среда

Дата на приключване:

22.4.2019 г.


 

Справка за постъпилите мнения, становища и предложения за приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Търговище, изградени по проект „Изграждане на социални жилища на територията на гр. Търговище"

Публикувана на 23.04.2019 г.

Мотиви към Проект на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Търговище, изградени по проект „Изграждане на социални жилища на територията на гр. Търговище"

 Проект на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Търговище, изградени по проект „Изграждане на социални жилища на територията на гр. Търговище"

 

Дата на откриване:

22.3.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Социални дейности

Дата на приключване:

22.4.2019 г.


СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА по докладна записка с вх. № 08-00-60 от 14.03.2019 г.

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище

Публикувана на 26.03.2019 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище

Искане присъждане стипендии даровити деца

МОТИВИ към  Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговищe

Публикувани на 22 февруари 2019 година


2018 година


 ПРЕДЛОЖЕНИЕ към проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансовото подпомагане на спортните клубове на територията на община Търговище, публикувана на 21.12.2018 г.

Публикувано на 14.01.2018 г.

МОТИВИ към проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в територията на община Търговище

 Наредба

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Публикувано на 21 декември 2018 г.

Краен срок за подаване на предложения - 21.01.2019 г.


  МОТИВИ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  на Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Публикувано на 21 декември 2018 г.

Краен срок за подаване на предложения - 21.01.2019 г.


 Справка за постъпилите мнения и предложения

 МОТИВИ към Проект за изменение на Наредбата за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище, приета с Решение № 6 по Протокол № 33 от 30.11.2006 г., изм. и доп. Решение № 3 по Протокол № 38 от 24.06.2010г., на Общински съвет – Търговище и влиза в сила от 24.06.2010 г. Допълненията и измененията са приети с Решение № 2 по протокол № 21 от 26.02.2013г., в сила от 11.03.2013г., изменена и допълнена с Решение № 5 по протокол № 9 от 31.05.2016 г., в сила от 31.05.2016 г. /

Публикувани на 16 ноември 2018 година


Справка за постъпили мнения, становища и предложения във връзка с предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Търговище

Публикувана на 28 ноември 2018 година

Предложение към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Търговище

Публикувано на 27 ноември 2018 година

 Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Търговище  

Публикувани на 29 октомври 2018 година 


Справка за постъпили мнения, становища и предложения във връзка с предложение за приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Публикувана на 28 ноември 2018 година

Предложение за промяна към Проект за наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Публикувано на 27 ноември 2018 година

 Предложение за промяна към Проект за наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

 

Публикувано на 21 ноември 2018

Проект за наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище    

Мотиви към Проект за наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

 

                    Приложения към проекта за наредбата

        

Публикувана на 29 октомври 2018 година 


  Справка за отразяване на постъпили становища, бележки и предложения след обществено обсъждане на проект на Наредба за записване, отписване и преместване на деца  в предучилищна възраст  в общинските детски градини и  в подготвителните групи в общинските училища  на територията на община Търговище

Публикувани на 26 ноември 2018 година

Мотиви към Проект на  Наредба за записване, отписване и преместване на деца  в предучилищна възраст  в общинските детски градини и  в подготвителните групи в общинските училища  на територията на община Търговище

 Проект на  Наредба за записване, отписване и преместване на деца  в предучилищна възраст  в общинските детски градини и  в подготвителните групи в общинските училища  на територията на община Търговище

 Приложения към проекта на наредбата

Публикувани на 26 октомври 2018 


Протестно писмо с вх.номер 94-00-100/11.01.2019

 

Протестно писмо с вх.номер 94-00-83/10.01.2019

 

Протестно писмо с вх.номер 94-00-82/10.01.2019

Публикувани на 11.01.2019

 

Протестно писмо от ОК на БЪлгарския ветеринарен съюз гр. Търговище

Публикувано на 9 януари 2019 година

 

Справка предложения

Публикувна на 23 ноември 2018

 

МОТИВИ към проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за   отглеждане на селскостопански животни и птици на  територията на община Търговище

 

Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за   отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Търговище

 Публикувани на 25 октомври 2018 г.

Sprava-predlojenia.pdf

Публикувани на 14 ноември 2018 г.


Предложение за корекции в текста към проекта на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Tърговище

Публикувано на 25 септември 2018 година


 Справка за постъпили мнения, становища и предложения във връзка с предложение заприемане на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Търговище

 Публикувана на 21 септември 2018 година


Мотиви към Проект на Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище        

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище

Публикувани на 21 септември 2018 година


МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Публикуван на 22 август 2018 г.


 

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Публикувани на 26 юни  2018 година

Мотиви към проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по Закона на публично-частно партньорство

Публикувани на 30 април 2018 година


Проект на изменение на  на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище

Мотиви към проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище”

Анализ калкулация на услуга: 20. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория

Анализ калкулация на услуга 45. Съгласуване и одобряване на технически и работни проекти за нов строеж, основен ремонт, преустройство на съществуващи сгради и други, и издаване на Заповед по чл. 154 от ЗУТ

Анализ калкулация на услуга 54. Одобряване на схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, елементи на градското обзавеждане и др.

 Анализ калкулация на услуга 55. Съгласуване и одобряване на технически и работни проекти по част План за безопасност и здраве /ПБЗ/ и част План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/

Публикуван на 27 февруари 2018 година


Предложение към проект на Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на градТърговище

 Мотиви за приемане на  Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на градТърговище

Проект на Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище

Приложение № 1 Заявление за участие в класиране за прием в първи клас

Приложение № 2 Срокове за кандидатстване, класиране и записване за прием в първи клас

Приложение № 3 Заявление за записване на дете в първи клас, участвало в класиране

Приложение № 4 Карта на прилежащи райони на училищата в град Търговище

Карта № 1 Прилежащ район на I ОУ „Христо Ботев“ град Търговище

Карта № 2 Прилежащ район на II ОУ „Н. Й. Вапцаров“ град Търговище

Карта № 3 Прилежащ район на III ОУ „П. Р. Славейков“ град Търговище

Карта № 4 Прилежащ район на IV ОУ „Иван Вазов“ град Търговище

Карта № 5 Прилежащ район на I СУ „Свети Седмочисленици“ град Търговище

Карта № 6 Прилежащ  район на II СУ „Проф. Никола Маринов“ град Търговище

 Публикувани 26 януари 2018 година


Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Търговище  

Публикувани на 26 януари 2018 година


 Мотиви за приемане на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие ОП "Обреди" гр.Търговище

Публикувани на 19 януари 2018 година


2017 година


Предложение към Проект на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Търговище

Публикувано на 10 януари 2018 година

МОТИВИ  към Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Търговище

Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Търговище

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Публикувани на 22 декември 2017 година


Мотиви към проект на правила за изменение и допълнение на Правилата за определяне на възнагражденията на  ръководните органи в едноличните търговски дружества със 100 %  общинска собственост

Публикувани на 13 ноември 2017 година


Мотиви към проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по Закона на публично-частно партньорство

Публикувани на 13 ноември 2017 година


Mотиви за приемане на правилник за устройството и дейността на общинско предприятие ОП "Детско и ученическо хранене" гр.Търговище

Публикувани на 30 октомври 2017 година


Мотиви към Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Търговище и реда за издаване на сертификати за инвестиция клас В

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Търговище и реда за издаване на сертификати за инвестиция клас В

Публикувани на 6 октомври 2017 година


Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище

 Икономическа обосновка

Местна дейност 2017 – детски градини и обединени детски заведения

Бюджет  2017 – делегирана от държавата дейност „Детски градини“

Публикувани на 26 юни 2017 година


               Мотиви към проект на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детски градини и училищата на територията на община Търговище, публикувани на 29 май 2017 г.


               Мотиви към проект на Наредба за изменение на Наредба за рекламната дейност на територията на община Търговище, публикувани на 29 май 2017 г.


Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища на Община Търговище, публикувани на 11 април 2017 година


С П Р А В К А за постъпили мнения, становища и предложения във връзка с предложение за Наредба  за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред, публикувана на 26 април 2017 г.

Предложение за изменение и допълнение към Наредбата за опазване на обществения ред в община Търговище с вх.номер 94-00-815/06.04.2017 г., публикувано на 10.04.2017 г.

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в община Търговище, публикувани на 24 март 2017 г.


Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца  и младежи с изявени дарби от община Търговище,  приета с Решение № 5 по Протокол № 21 от 26.02.2013 г.  на Общински съвет Търговище, публикувани на 28 февруари 2017 г.

Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище

Приложение № 1 към чл. 16, т. 1 - Искане


 Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище, публикувани на 21 февруари 2017 г.


Предложения за промени  след проведено публично обсъждане  на Системата от правила и критерии за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище, публикувани на 7 февруари 2017 година

Протокол от публично обсъждане на Системата от правила и критерии за за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище

 Система  от правила и критерии   за приемане на ученици в първи клас  в общинските училища на територията на град Търговище

Приложение № 1- заявление за участие в електронно класиране за прием в първи клас

Приложение № 2 - критерии даващи предимство при електронно класиране на децата  за прием в първи клас

Приложение № 3 - заявление за записване на дете в първи клас, участвали в електронно класиране

Приложение № 4 - Преимуществени райони на училищата на територията на град Търговище

Приложение № 5 - Преимуществен район на І ОУ "Христо Ботев"  град Търговище

Приложение № 6  - Преимуществен район на ІІ ОУ ”Н. Й. Вапцаров”  град Търговище

Приложение № 7  - Преимуществен район на ІІІ ОУ ”П. Р. Славейковград Търговище

Приложение № 8  - Преимуществен район на  ІV ОУ ”Иван Вазов”  град Търговище

Приложение № 9  - Преимуществен район на  І СУ “Свети Седмочисленициград Търговище

 Приложение № 10  - Преимуществен район на ІІ СУ "Проф. Никола Мариновград Търговище


2016 година

 Мотиви към Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в община Търговище

 Проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в община Търговище


 Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество, публикувани на 18 ноември 2016 г.  

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество, публикуван на 18 ноември 2016 г. 


Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище, публикувани на 18 ноември 2016 г.             


 Мотиви към Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Търговище, публикувани на 11 ноември 2016 година


 МОТИВИ към проект на Правилник  за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие – обединен детски комплекс Търговище, публикувани на 2 ноември 2016 година

Проект на Правилник  за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие – обединен детски комплекс Търговище, публикуван на 2 ноември 2016 година


МОТИВИ  към Проект на Наредба за условията и реда за вписване на  общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистъра на община Търговище, публикувани на 2 ноември 2016 година

Проект на Наредба за условията и реда за вписване на  общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистъра на община Търговище, публикувана на 2 ноември 2016 година

Приложение 1 към чл. 1, ал. 4


 МОТИВИ към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услугите на територията на община Търговище, публикувани на 12 октомври 2016 година

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище, публикувани на 12 октомври 2016 година


МОТИВИ към Проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за организация и безопасност на движението в община Търговище, публикувани на 12 октомври 2016 г.

 Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за организация и безопасност на движението в община Търговище, публикувани на 12 октомври 2016 г.


М О Т И В И към Проект на Правилник за устройството и дейността на  Общинско предприятие „БКС – Търговище” гр. Търговище, публикувани на 2 септември 2016 година

Правилник за устройството и дейността на  Общинско предприятие „БКС – Търговище” гр. Търговище, публикувани на 2 септември 2016 година

Организационна структура на общинско предприятие "БКС - Търговище"


Мотиви към Проект на Наредба за допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Търговище (Приета на заседание на Общински съвет Търговище с Решение №1 по Протокол №5 от 15.02.2008г..), публикувани на 12 август 2016 година


 Мотиви към Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини  и училищата на територията на община Търговище, публикувани на 10 август 2016 година 

    Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Търговище, публикувани на 10 август 2016 г.

 

Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в община Търговище, публикувани на 9 август 2016 година 


Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Търговище, публикувани на 8 август 2016

Мотиви към  Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Търговище, публикувани на 8 август 2016


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище, публикуван на 13 юли 2016

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговищепубликувани на 13 юли 2016 година

 Приложение 1 – Предложение за промяна в сроковете и такси за  услуги към чл. 22 от Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услугите на територията на Община Търговище

Приложение № 2 Калкулация на себестойността на  такса за услуги по чл. 22 от Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услугите на територията на Община Търговище

Приложение № 3 – Предложение за промяна в сроковете и такси за  услуги към чл. 40 от Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услугите на територията на Община Търговище I.Гражданско състояние и гражданска регистрация

Приложение № 4 - Калкулация на себестойността на  такса за услуги по чл. 40 от Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услугите на територията на Община Търговище

Приложение № 5 - Цена на услуга за третиране на биоотпадъци  и продажба на компост на „Площадка за компостиране на растителни и  биоразградими отпадъци”, гр. Търговище

 приложение № 6 - II Регионална библиотека „Петър Стъпов“ – предложението за нови цени на услугите

приложение № 7  - III Регионален исторически музей – предложението за нови цени на услугите

 Приложения към такси детски градини:

-примерни менюта и калкулация на използваните продукти

-прогноза за очаквани приходи от такси до края на 2016г.

- справка  на  броя на децата  в детските градини


 МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА Правилник за изменение и допълнение на Правилника  за дейността на Общинско предприятие „Флора”, гр.Търговище, приет с Решение №9 по протокол № 11  на Общински съвет Търговище от 31.05.2012 г., публикувани на 13 юли 2016 година


Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред в  община Търговище, публикувани на 15 юни 2016 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище, публикуван на 12 май 2016 г.

Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба за осъществяване търговската дейност на територията на община Търговище, публикувани на 12 май 2016 г.

Мотиви към предложение за изменение и допълнение на „Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Търговище”, публикувани на 12 май 2016 г.

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище
(Приета на заседание на Общински съвет Търговище с Решение № 2 по Протокол № 8 от 24.04.2008г. в сила от 07.05.2008 г.), публикувани на 12 април 2016 година


Мотиви към предложение за приемане на нова Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище, публикувани на 11 април 2016 година


Проеркт на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище
Приложение 1 - зони град Търговище


 ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА  НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА 2016 – 2020 г., публикувана на 15 март 2016 година


Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество в община Търговище, публикувани на 14  март 2016 година


ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ Т.1 „ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО, 1. НИВИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ”  ОТ МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ ЦЕНИ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, публикувани на 12.02.2016 г.


 Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество в община Търговище, публикувани на 12 февруари 2016 година


 Мотиви към Проект за изменение на Правилник за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, публикувани на 14 януари 2016 г.


 Проект на Правилник за органиацията и дейността на Общински съвет - Търговище


2015 година

 Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Търговище, публикувани на 27 май 2015 г.

Мотиви към предложение за допълнение на Наредбата за символиката на община Търговище, публикувани на 11 март 2015 г., с допълнение:

Историческа справка и обосновка към предложението за приемане на официален празник на Търговище

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище, публикувано на 11 март 2015 г.

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище, публикувано на 11 март 2015 г.

Мотиви към предложение за изменение на „Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища”, публикувани на 10 март 2015 г.

Мотиви към предложение за изменение  на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите  на територията на Община Търговище

Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Търговище

 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище

Икономическа обосновка за освобождаване от такси за ЦДГ от 3 годишна до 6 годишна възраст, включително

 

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище

Приложение 1 - примерно дневно меню и калкулация в ЦДГ
Приложение 2 - писмо на Министерство на образованието, младежта и науката

Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище

Проект на Общинска програма за закрила на детето 2014 


Мотиви към Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2011 -16 г. - проект

Годишен план за действие за 2015 г. по изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2011-16 г. - проект


Докладна записка от Николай Даскалов, общински съветник от МК "Обединени за Търговище", относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище, публикувана на 11 март 2014 година

Проект на Наредба за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище, публикувана на 6 март 2014 г.

Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище, публикувани на 6 март 2014 г.
Приложение 1 - примерно дневно меню и калкулация в ЦДГ
Приложение 2 - писмо на Министерство на образованието, младежта и науката

Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище


 

Mотиви към проект за изменение и допълнение на наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Tърговище, публикувани на 06.12.2012

Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, публикувани на 06.12.2012

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел, публикувана на 05.12.2012
 

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, публикувана на 05.12.2012

Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, публикувани на 13.11.2012 г.
 

    Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище (Приета на заседание на Общински съвет Търговище с Решение № 2 по Протокол № 8 от 24.04.2008г. и влиза в сила от 07.05.2008 г.)
 

 

        МОТИВИ към проект  за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище, публикувани на 12,07,2011

      Мотиви към проект за изменеие на Наредба за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, публикувани на 12,07,2011

       Проект СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 2011г. – 2016г.

       Проект ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2011г.

       Изменение и допълнение на „Наредба  за управление на общинските пътища на Община Търговище” в глава шеста „Административно наказателни разпоредби", публикувано на 10.06.2010

       Предложение за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, пибликувано на 09.05.2011

       ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, публикувано на 09.05.2011

       ПРОЕКТ за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище, публикуван на 09.05.2011


За теглене

ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през бюджетната 2009 г.
Програма
Списък приложение 1
Списък приложение 2
Списък приложение 3
Списък приложение 4
Списък приложение 5

СТРАТЕГИЯ за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2008 – 2011 г.

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com