TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 01 октомври 2022 / ОКОЛНА СРЕДА-Екокалендар
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Екокалендар

5 юни 2013 г. - Световен ден на околната среда. Темата е:"Мисли. Яж. Спаси" 

 

 1. 2 февруари - Международен ден на влажните зони - през 1971 г. в град Рамсар е учредена Конвенция за влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания на диви птици. Основната цел на този международен документ е да се обединят усилията на страните за опазването на тези изключително ценни екосистеми чрез устойчивото им управление.
 2. 22 март - Световен ден на водата- световният Ден на водата 22 март е обявен от Общото събрание на ООН през 1993 година като следствие от взетите решения на конфренцията “ За околна среда и устойчиво развитие” през 1992 г. в Рио де Жанейро. От тогава тази дата се отбелязва с редица инициативи по целия свят.
 3. 1 Април - Международен ден на птиците- денят се чества от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на полезните птици.
 4. 22 март - Ден на земята- денят на Земята се отбелязва от 1970 г. най-напред в САЩ. Първото честване на Деня на Земята се организира от Гейлорд Нелсън – бивш губернатор и сенатор от Уискънсин, който издига каузата за опазване на природата и Денис Хейес – изявен студентски лидер. В проявите на Първият Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети законите за чист въздух и чиста вода на САЩ. Денят на Земята приобщава хората към идеята за опазване на околната среда и спомага за промяната на ценностите и приоритетите на цяло едно поколение.
 5. Май - Месец на защита на природата - в екологичния календар на страната ни Май е месец за защита на природата. Като такъв той се отбелязва всяка година съгласно Постановление на Министерския съвет от 1967 г. До 1966 година се чества като месец за защита на родната природа .
 6. 22 Май - Международен ден на биоразнообразието
 7. 24 Май - Европейски ден на парковете- обявен от Европейската федерация на националните и природни паркове (Европарк). На 24 май 1909 г. в Швеция са създадени първите в Европа девет национални парка. В България има три Национални парка – “Централен Балкан”, “Рила” и “Пирин”.
 8. 5 юни - Световен ден на околната среда и Зелена седмица- световният ден на околната среда се отбелязва в цял свят от 1973 г. по решение на Конференцията на ООН по проблемите на околната среда, проведена в Стокхолм, Швеция, през 1972 г. На този форум е приета Декларация за околната среда – първият международен договор за принципите за екологична защита на Земята. Всяка година за международното честване на Световния ден на околната среда се избира град-домакин. Всяко година се определя мото на Световния ден на околната среда и съпътстващата го Зелена седмица.
 9. 17 юни - Световен ден за борба с опустиняването и засушаването.
 10. 29 юни - Международен ден на река Дунав- на 29 юни 1994 г. е подписана Конвенцията за опазване на река Дунав. Документът е подписан от 13 държави в басейна на река Дунав и Европейската комисия. Конвенцията е важна основа в международното сътрудничество за опазването и устойчивото използване на една от най- значимите европейски реки, както и за прилагането на Рамковата директива за водите. За първи път Денят на Дунав беше честван през 2004 г. Общата цел на всички страни , отбелязващи 29 юни, е да се повишат усилията за опазване и грижа за басейна на река Дунав на местно, национално, подбасейново и регионално ниво.
 11. 16 септември - Международен ден за защита на озоновия слой- отбелязва се от 1995 г. по решение на Общото събрание на ООН. На този ден, който е част от Седмицата на мобилността, се акцентира на влиянието на различните фактори върху озоновия слой.
 12.  22 септември - Европейски ден без автомобили и Европейска седмица на мобилността-отбелязва се от 1995 г. по решение на Общото събрание на ООН. На този ден, който е част от Седмицата на мобилността, се акцентира на влиянието на различните фактори върху озоновия слой .
 13. Световен ден на птиците-през първата събота и неделя от месец октомври се отбелязва Световен ден на птиците. Инициативата се организира от Bird Life International от 1995 година.
 14. Световен ден на птиците- през първата събота и неделя от месец октомври се отбелязва Световен ден на птиците. Инициативата се организира от Bird Life International от 1995 година.
 15. 31 октомври - Международен ден на Черно море.
 16. 29 декември - Международен ден за опазване на биологичното разнообразие-на 29 декември през 1993 година в Рио де Женейро е подписана Конвенцията за биологичното разнообрази .
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com