TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 01 октомври 2022 / ОКОЛНА СРЕДА-Значими аспекти по околната среда
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Значими аспекти по околната среда

Община Търговище се стреми да намали вредно въздействие върху околната среда и да постигне
по-добри резултати за нейното опазване, спазвайки принципите, които са заложени в
Политиката по околна среда с внедрената Система по качество и околна среда, съгласно изискванията на
международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015.

Ние идентифицирахме аспекти по околната среда за всички процеси и дейности,
които можем да управляваме, на които можем да въздействаме.
На база разработена методика

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ОПРЕДЕЛИ КАТО
ЗНАЧИМИ АСПЕКТИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА:
 

ЗНАЧИМ АСПЕКТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Консумация на ел. енергия изчерпване на природен ресурс
Консумация на вода изчерпване на природен ресурс
Консумация на природна газ изчерпване на природен ресурс
Консумация на хартия изчерпване на природен ресурс
Въздействие от работа на климатици замърсяване на въздуха
Нерегламентирани сметища замърсяване на околната среда
Издаване на позволително за бране на билки и генетичен материал изчерпване на природен ресурс
Издаване на разрешително за разкопаване на
улична и тротоарна настилка
замърсяване на околната среда
Издаване на заповед за отсичане
на декоративна и храстова растителност
изчерпване на природен ресурс
отделяне на на вредни газове във въздуха от служебните автомобили замърсяване на околната среда
Хигиенизиране на служебните автомобили замърсяване на околната среда и
изчерпване на ресурс
Ремонтни дейности /боядисване, заваряване, рязане на метал/ замърсяване на околната среда
Генериране на битови, строителни  и опасни отпадъци замърсяване на околната среда
При извънредни и анормални ситуации /пожар, земетресение, наводнение/ замърсяване на околната среда
   

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com