TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 01 октомври 2022 / ОКОЛНА СРЕДА-Комунална дейност
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Комунална дейност

На територията на община Търговище са разположени общо 1 770 броя контейнери тип „ Бобър „ / 950 броя контейнери на територията на град Търговище и 820 броя контейнери в селата / .
Дейностите по подържане чистотата на териториите за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване както и експлоатацията на Регионално депо за неопасни твърди битови отпадъци се осъществяват от общинска фирма „ БКС- Търговище „ ЕООД , избрана с процедура по ЗОП..
Съгласно чл. 63,ал. 2 от Закона за местните данъци и такси / ЗМДТ / кметът  на общината ежегодно издава Заповед за определяне районите за сметосъбиране и сметоизвозване, както и честотата на извозване от тези райони.

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com