TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 01 октомври 2022 / ОКОЛНА СРЕДА-План за поетапно закриване на съществуващи селски сметища
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

План за поетапно закриване на съществуващи селски сметища на територията на община Търговище.

През 2007 година на територията на община Търговище беше въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всичките 51 села и 2 квартала. Съгласно изискванията на екологичното законодателство е необходимо закриване на съществуващите селски сметища.
Във връзка с горе изложеното община Търговище през 2008 година изготви План за поетапното закриване на съществуващи селски сметища, който беше разделен на шест етапа.
Метод „ in situ” беше избран за закриването на селските сметища, чрез полагане на минерален запечатващ пласт / запръстяване на отпадъците / , чрез което се предотвратява достъпа на повърхностни води до отпадъците, както и прекия контакт на хора и животни с тях. Крайното оформяне на повърхността е под формата на купол с подходящ наклон, което позволява безопасното оттичане на повърхностните води
Средствата за закриване на селските сметища бяха осигурени от бюджета на община Търговище . Изразходвани са 20 000 лв. за закриването на съществуващите селски сметища.
Ежемесечно се осъществява контрол от експерти на РИОСВ и експерти от общинска администрация.

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com