TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ОКОЛНА СРЕДА-Проекти
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Проекти

1. „Проект за реконструкция на главни колектори на град Търговище, канализационна мрежа на квартал Въбел/ зона север от ул. „ Ал. Стамболийски / и реконструкция на водопроводна мрежа на квартал Въбел / зона севар от ул. „ Ал. Стамболииски „ . Проекта ще бъде финансиран по ИСПА. Стойността на проекта възлиза на 5 000 000 евро. Срок за изпълнение 31.12.2010 година.

2. „Проект за реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Страцин „ , град Търговище „. Проекта ще бъде финансира от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Стойността на проекта възлиза на 480 000 лева.

3. „Проект рехабилитация и ремонт на възстановителни работи на напорен водопровод между помпена станция Цветница 1 - първи подем и помпена станция Цветница -2 втори подем /система село Божурка, село Пайдушко, село Братово, село Цветница и село Лиляк /. Проекта ще бъде финансира от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Стойността на проекта възлиза на 320 000 лева

4. „Проект за допълнително водоснабдяване от помпена станция Цветница – 2 до село Лиляк, община Търговище”. Проекта ще бъде финансира от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Стойността на проекта възлиза на 170 000 лв.

5.„Проект за рехабилитация на ВиК мрежите на град Търговище „ . Проекта ще бъде финансиран по Оперативна програма „ Околна среда 2007-2013 година „ . Стойността на проекта възлиза на 17 669 812 лева. Срок за изпълнение 31.12.2011 година

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com