TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Кметове на кметства и наместници
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

мандат 2019-2023 г.

Населено място

Длъжностно лице

Длъжност

Служебен GSM

Служебен телефон

Алваново

Христина Атанасова

Кметски наместник

0882 100 621

06025-2222

Александрово

Неджайтин Ахмедов

Кметски наместник

0882 100 622

06020-2330

Баячево

Мехмед  Хасанов

Кмет на кметство

0882 100 623

06063-2222

Бистра

Аптула Абтулов

Кметски наместник

0882 100 624

06065-2222

Божурка

Гюлтен Хасанова

Кмет на кметство

0882 100 625

06068-2222

Братово

Ибрям М. Ахмедов

Кмет на кметство

0882 100 626

06068-2224

Буйново

Невзие Халилова

Кмет на кметство

0882 100 627

06066-2222

Буховци

Мариян Цанков

Кмет на кметство

0882 100 628

06021-2222

Вардун

Иван  Иванов

Кмет на кметство

0882 100 629

06028-2222

Васил Левски

Димитър Йорданов

Кметски наместник

0882 100 630

06069-2222

Голямо Ново

Огнян Ангелов

Кмет на кметство

0882 100 631

06064-2222

Голямо Соколово

Севдия Зафирова

Кмет на кметство

0882 100 632

06061-2222

Горна Кабда

Гюнер Халилов

Кметски наместник

0882 100 633

06006-2210

Давидово             

Гюлбахар Mахмудова

Кмет на кметство

0885 681 702

6 72 92

Драгановец

Адем Адемов

Кмет на кметство

0882 100 635

06003-2522

Дралфа

Георги Цветков

Кмет на кметство

0882 100 636

06027-2300

Дългач

Алиш Льотин

Кмет на кметство

0882 100 637

06029-2360

Здравец

Георги Георгиев

Кмет на кметство

0882 100 638

06023-2215

Копрец

Зиля Ахмедова

Кметски наместник

0882 100 639

06003-2325

Кошничари

Лиляна Стефанова

Кметски наместник

0882 100 640

06027-2422

Кралево

Хикмет Ахмедов

Кмет на кметство

0882 100 641

06067-2222

Кръшно

Мирослав Стратев

Кмет на кметство

0882 100 642

06027-2400

Лиляк

Владо  Владев

Кмет на кметство

0882 100 643

06020-2222

Ловец

Бейе  Авджъ

Кмет на кметство

0882 100 644

06029-2240

Макариополско

Петър Петров

Кмет на кметство

0882 100 645

06026-2222

Маково

Мехмед Мустафов

Кметски наместник

0882 100 646

06004-2222

Миладиновци

Кольо Илиев

Кметски наместник

0882 100 647

06004-2266

Мировец

Стоян Стоянов

Кметски наместник

0882 100 648

06026-2620

Момино

Кяшиф Алиев

Кметски наместник

0882 100 649

06016 40 98

Надарево

Мехмед Мехмедов

Кмет на кметство

0882 100 650

06029-2222

Овчарово

Себахатин Зюлкярниев

Кмет на кметство

0882 100 651

06060-2222

Осен

Борянка Стойчева

Кметски наместник

0882 100 652

06029-2245

Острец

Огнян Андреев

Кмет на кметство

0882 100 653

06029-2364

Пайдушко

Билял Исмаилов

Кметски наместник

0882 100 654

06068-2223

Певец

Петко Петков

Кметски наместник

0882 100 655

06063-2333

Подгорица

Хюсеин Хюсеинов

Кмет на кметство

0882 100 656

06023-2222

Преселец

Аптула Аптулов

Кмет на кметство

0882 100 657

06003-2222

Пресиян

Шюкрие Ахмедова

Кмет на кметство

0882 100 658

06006-2222

Пресяк

Аптула Аптула

Кмет на кметство

0882 100 659

06066-2265

Пробуда

Герасим Христов

Кмет на кметство

0882 100 660

06022-2222

Пролаз        

Елшан Мехмедов   

Кмет на кметство

0882 100 661

06028-2219

Разбойна

Севгин Мустафов

Кмет на кметство

0882 100 662

06016 39 09

Ралица

Тошко Николов

Кмет на кметство

0882 100 663

06007-2222

Росина

Юлия Христова

Кмет на кметство

0882 100 664

06027-2226

Руец

Ибрям Ю. Садулов

Кмет на кметство

0882 100 665

06024-2222

Стража

Руслан Стойнев

Кмет на кметство

0882 100 666

06062-2222

Съединение

Илия Георгиев

Кмет на кметство

0882 100 667

06002-2322

Твърдинци

Ридван Сейфуллов

Кмет на кметство

0882 100 668

06066-2219

Търновца

Райме Адемова

Кмет на кметство

0882 100 669

06003-2322

Цветница

Исмаил Мустафов

Кмет на кметство

0882 100 670

06006-2322

Черковна

Айрие Чаушева

Кмет на кметство

0882 100 671

06001-2222

кв. Бряг

Екатерина Кумпелова

специалист

0882 100 672

06016 72 74

Кв. Въбел

Янка Илиева

специалист

0882 100 673

060164034

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com