TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Директори на дирекция
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ


КАТИНА НАДКОВА

директор на дирекция "Бюджет, финанси и местни данъци и такси"
телефон: 0601 68 660
e-mail:nadkova.k@targovishte.bg


ИНЖ. ДИМО ДИМОВ

директор на дирекция "Устройство на територията, околна среда и транспорт"
телефон: 0601 68 651
e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 
КОСЬО КОСТОВ

директор на дирекция "Хуманитарни дейности и социална политика"
телефон: 0601 68 766
e-mail:kostov.k@targovishte.bg


 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com